ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inschrijvingen:

 • Om in te schrijven, stuur een een e-mail met de les van je keuze, de volledige namen, e-mailadressen, gsmnummers van de beide dansers naar [email protected].

2. Lessenreeksen:

 • Alle tarieven gelden per lessenreeks en voor de aantal achtereenvolgende lessen, zoals aangekondigd op de website. 
 • Er is voorrang voor wie zich inschrijft voor de volledige lessenreeks.
 • Wie zich niet kan engageren voor het totale lessenpakket, dient dit te vermelden bij de reservering. 
 • Deelname aan een lessenreeks voor x-aantal data kan pas bevestigd worden indien er één week voor aanvang van de lessen nog plaatsen vrij zijn in de groep.
 • Inschrijven met danspartner geniet de voorkeur. Wie geen danspartner heeft, vermeldt dit bij inschrijving (zie verder).
 • Voor de tecnica reeks kunt u aanmelden zonder danspartner.
 • De lessenreeksen gaan door wanneer een minimum van 7 dansparen zich heeft ingeschreven.

3. Betalingen:

 • De betaling voor uw lessenreeks dient contant of per overschrijving te gebeuren, binnen de 7 kalenderdagen na bevestiging van uw deelname aan de reeks door BE-TANGO (dit gebeurd via e-mail) en ten laatste 1 week voor de eerste les van de lessenreeks.
 • De bankgegevens worden u meegedeeld in de bevestiging die u per e-mail van BE-TANGO ontvangt.
 • De late of niet betaling van de lessen geldt niet als een annulatie van uw deelname (zie lager).

4. Gemiste lessen:

 • Gemiste lessen worden niet terugbetaald.
 • Gemiste lessen kunnen ingehaald worden op een les van hetzelfde niveau, een lager niveau of de tecnica les.
 • Gelieve op voorhand met BE-TANGO te verifiëren wanneer u een les wenst in te halen.
 • Wanneer u een les zult missen, dient u uw danspartner én BE-TANGO hiervan op de hoogte te brengen en dit minstens 48 uur op voorhand.
 • Gemiste lessen kunnen enkel ingehaald worden binnen de periode van geldigheid van de lessenreeks: leerlingen mogen het aantal lessen volgen waarvoor ze betalen.  Na het verlopen van de lessenreeks kunnen de gemiste lessen niet meer ingehaald worden. Consulteer de data van uw lessenreeks opdat u voor het einde van uw lessenreeks uw gemiste lessen kunt inhalen.
 • Wanneer u een les mist, kunt u deze niet inhalen in een andere, door BE-TANGO georganiseerde workshop, stage of als entree voor La Milonguita (de milonga van BE-TANGO).
 • Indien één van de danspartners niet naar een les kan komen, kan de les op een ander moment ingehaald worden met dezelfde partner.
 • Wanneer één van de danspartners een vervanging meebrengt (BE-TANGO kan eventueel helpen bij het zoeken van deze vervanging – zie hoger), vervalt de mogelijkheid voor de afwezige danspartner om de les in te halen.
 • Wanneer één van de danspartners een vervanging meebrengt die niet ingeschreven is in een van de lessenreeksen bij BE-TANGO, wordt deze persoon verzocht om te betalen voor deze les (15 euro p.p.).

5. Danspartner gezocht:

 • De inschrijvingen kunnen enkel bevestigd worden voor wie een danspartner heeft.
 • Wie een danspartner zoekt, dient zijn/haar leeftijd, lengte, talen, tango-ervaring én een geldig gsmnummer door te geven via e-mail: [email protected].
 • BE-TANGO helpt waar mogelijk bij uw zoektocht naar een danspartner, maar staat hiervoor niet garant.
 • Voor beginnende dansers, op zoek naar een danspartner, raden we aan om in uw vriendenkring, bij familie of collega’s te horen voor eventuele interesse in het volgen van lessen Argentijnse tango.
 • Voor de meer gevorderde danser, die regelmatig gaat dansen in milonga’s, vragen we om zelf te horen bij uw favoriete danser/danseres indien hij/zij geïnteresseerd is in het volgen van lessen met u bij BE-TANGO.
 • Zij die een danspartner zoeken voor hetzelfde niveau worden met elkaar in contact gebracht zodat ze onderling kunnen afspreken en eventueel als danskoppel kunnen inschrijven voor dit niveau. 
 • Wanneer BE-TANGO voor u de geschikte danspartner gezocht en gevonden heeft, gaan wij uit van de beleefdheid van beide partners die samengebracht werden om zich in te schrijven voor en de lessen te volgen bij BE-TANGO. Elk verzoek tot het vinden van een danspartner om deel te nemen aan tangolessen in een andere tangoschool, zal niet in aanmerking genomen worden.

6. Annuleringsvoorwaarden:

 • Alle registraties zijn bindend.  Het bedrag moet ten laatste 1 week (7 kalenderdagen) voor aanvang van de lessen betaald zijn. Ook wie op de eerste les afwezig is, dient het gehele bedrag te betalen (maar kan die les inhalen).
 • Voor betalingen na aanvang van de lessen, worden administratieve kosten van € 0,50 per persoon per dag vertraging aangerekend.
 • Alle  annulaties dienen duidelijk per e-mail verzonden te worden; de niet- of laattijdige betaling van de lessen kan niet als een annulatie worden beschouwd.
 • Voor annulaties minder dan één week voor de start van de reeks wordt een administratieve kost van € 20 per persoon aangerekend. 
 • Informeer BE-TANGO zo snel als mogelijk indien u niet kunt komen, opdat een vervanging gezocht kan worden.
 • Annuleringen na de start van de cursus worden niet vergoed en moeten volledig betaald worden, tenzij er alsnog een vervanging is gevonden die de lessenreeks wilt overnemen.

7. BE-TANGO contacteren:

 • BE-TANGO is telefonisch bereikbaar tussen 10u en 16u, op woensdag en donderdag van 10u tot 14u.
 • BE-TANGO is altijd per e-mail te bereiken: [email protected] en reageert binnen de 48u op uw bericht.